• İvedik OSB Mah. 1452.Cad No:43 Yenimahalle /ANKARA
  • 0 (312) 394-5154
Etik İlkelerimiz

Etik İlkelerimiz

ADMATECH olarak BİZ,
 
Tüm iş süreçlerimizde; çalışanlarımız ve paydaşlarımızla kurduğumuz bütün ilişkilerde şeffaflık, açıklık ve dürüstlük ekseninde hareket etmeyi öncelikli etik ilke kabul ederiz.
 
Şirketimize ait ve rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri; ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mâli ve diğer bilgileri; personel özlük haklarına ilişkin bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen “gizlilik anlaşmaları” çerçevesindeki bilgileri titizlikle koruruz.
 
Firmamıza mensup her bir bireyi, potansiyel ya da gerçek çıkar çatışmaları doğurabilecek ilişkilerden ve durumlardan uzak tutmayı amaçlarız. Çalışanlarımızın şirket içindeki konumlarından istifade ederek kurumsal anlamda iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişi veya kuruluşlardan şahsi çıkar sağlamasına müsaade etmeyiz. 
 
Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, çözüm ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, şahıslara ve ADMATECH Markası’na karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.